//-->

MURATHOCA15' İN YERİ

ANA SAYFA


BURDUR İNSUYU MAĞARASI İnsuyu Mağarası, Burdur-Antalya karayolunun 13. kilometresinde, Burdur'un güneydoğusundaki Sarpgüney Tepesi'nin (1606 metre) Mandıra Ovası'na bakan yüzünde ana yoldan yaklaşık 900 metre içeridedir.. 1965 yılında Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarasıdır. Yaklaşık 2100 merte uzunluğu, 1230 metre yükseltisi olan mağaranın 597 metrelik bir alanı turizme açıktır. Yatay ve kuru bir mağaradır. Kalker tortulanmalarından türlü şekil ve yapıda meydana gelen sarkıt ve dikitlerin teşekkül tarzları dikkate alınarak mağaranın binlerce yıl evvel teşekkül ettiği tahmin edilmektedir. Mağara içinde girintili-çıkıntılı muhtelif istikametlere açılan dehlizlerde yer alan irili ufaklı 9 göl mevcuttur. Büyük Göl 512 m2 lik alanı ile Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü, Dilek Gölü'ndeki dikit ise 6 metrelik boyu ile Türkiye'nin en uzun dikitidir. Mağara içinde serin ve temiz bir hava cereyanı vardır. Bir kısım mağara sularının şeker ve mide hastalıklarını iyileştirdiği bilinmektedir. Mağara civarında İl Özel İdaresince kurulmuş bir konaklama tesisi vardır.


HALICILIK İlimizde yakın zamanlara kadalen önemli geçim kaynağı halı dokumacılığıydı. Bilhassa tarım
arazisi az olan ve şehirde oturanların rağbet ettiği bir geçim kaynağıydı. Belli günlerde halı pazarı kurulurdu. Halılar bu pazarlarda üretici ile tüketicinin karşılıklı buluşması şeklinde, canlılığını yitirmeden yakın zamanlara kadar devam etmiştir. Makine halıcılığının getirdiği ucuz işçilik ve pratiklik el halıcılığına darbe vurmuştur Bölgenin turizm faaliyetlerinin içinde olması halıcılığın geliştirilmesine müsait ama, bilhassa Antalya ve civarında dokunan "Döşeme altı" tipi halılar daha çok rağbet görmektedir. Bunun neticesinde Burdur'un Antalya'ya yakın olan bölgelerinde (Kocaaliler) turistlere yönelik kök boyaların kullanıldığı küçük ebatta halılar dokunmaktadır. Burdur'un bilhassa köylerinde kök boyalarla boyanmış olarak dokunan kilimler halılara nazaran daha şanslı durumdalar. Geçim kaynağının yanı sıra günlük kullanım aracı olmasından dolayı ihtiyaca binaen hemen hemen her evde kullanılan bu kilimler yün veya kıldan dokunmaktadır. Geleneksel Türk motiflerini taşıyan kilimlerin yanı sıra Heybe, Tuz Torbası, Kur'an Çantası, Seccade, Sofa Altı ve Divan Yastığı da yapılmaktadır. Burdur'da dokunan kilimlerin içinde en ünlüsü Yeşilova Kilimleridir.HALK OYUNLARIMIZ
     Batı Anadolu'nun güneyinde Göller Yöresi ve Teke Yöresi olarak adlandırılan bölgenin içerisinde yer alan
ilimizde bir dönem Hamitoğulları ve Tekeoğulları egemendi. Yörede oynanan oyunlar da bu beylikler zamanında yöreye yerleşmiş Türkmen obalarının oyunlarına dayanmaktadır. Osmanlı döneminde yörede göçebelik ön plana çıkmakta ve halk hayvancılıkla uğraşmaktaydı. Dağlık olan yöre, keçi yetiştiriciliğine ve küçükbaş hayvancılığa daha elverişlidir. Bu yüzden yöre oyunlarına bakıldığında, keçiden ilham alındığı görülmektedir. Zira oyunların çoğunun keçi hareketlerinin taklidine dayalı oyunlar olduğu görülmektedir. Yöremiz halk oyunları, Burdur ili ve civarında oynanan kendine özgü karakteristik özelliklere sahip oyunlardır.
     Burdur yöresi halk oyunları, genel halk oyunları türlerinden zeybek bölümünün teke alt bölümüne girmektedir. Diğer bir deyişle, teke zeybekleri olarak adlandırılabilir.
     Yöre oyunlarında zıplamalar, ayak figürleri ve kol döndürmeleri ön plandadır. Tahtalıkta Galbır Var, Kezban Yenge, Erik Dalı, İğnem Düştü Yakamdan, Şişedeki Gül Yağı gibi kadın oyunları yörede sıklıkla oynanmaktadır. Oyunlar türkü eşliğinde oynanır.
     Erkekler tarafından oynanan oyunlar; Teke zortlatması, Serenler Zeybeği, limonum sulandı, Yayla Yolları, İlimon Yar, Dirmilcikten Gider Yaylanın Yolu, Devesi Gatar Gatar, Hadi Gari Sen de Gel, Menevşesi Tutam Tutam, Ovalar, Kuyu Dibi Taşlı olur, Samas Dağı.
     Şu Dirmil'in Çalgısı, Sarı Zeybek, Haymanalı, Cemilem, Gökte Yıldız, Evlerinin Önü, Kaba Ardıç oyunları ise yörede hem kadınlar hem de erkekler tarafından oynanmaktadır.
     Halk giysileri ise Teke Türkmenlerinin kullandıkları klasik Türkmen kostümleridir ve rengarenk kostümlerdir.Bugün 2 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!


Copyright © 2009 Desing By Hayrican DAĞTEKİN

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol